Μιχαήλ Κωστάρας

29 Ετών

Φιλολογικά Μαθήματα

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών  Βιογραφικό (PDF)

  Εκπαίδευση


2015: Απόφοιτος του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας, Βαθμός Πτυχίου: 7,44 (Λίαν Καλώς), Φιλοσοφική Σχολή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ).

  Επαγγελματική Εμπειρία


- Παράδοση ιδιαιτέρων μαθημάτων στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, ήδη από τα φοιτητικά έτη, σε όλες τις τάξεις ενιαίου Γυμνασίου και Λυκείου.

- Προετοιμασία πανελληνίων εξετάσεων με πολύ υψηλά ποσοστά επιτυχίας σε ανώτατες σχολές.

- Πρακτική άσκηση σε σχολεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης μέσω παιδαγωγικού μαθήματος κατά την διάρκεια των προπτυχιακών σπουδών (εαρινό εξάμηνο 2012-2013).

  Εκπαιδευτικές Υπηρεσίες


 Προσωπικές σημειώσεις
 Φροντιστηριακές σημειώσεις
 Χρήση εξωσχολικών βιβλίων
 Συχνά διαγωνίσματα
 Διδασκαλία σε γκρουπ
 Δωρεάν το 1ο μάθημα
 Μαθήματα δημοτικού
 Μαθητές γυμνασίου / λυκείου
 Μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες
 Προετοιμασία για πανελλαδικές εξετάσεις
 Υποστήριξη Φοιτητών
 Εκπόνηση εργασιών


  Στατιστικά Προφίλ

  1331

ΕΜΦΑΝΙΣΕΙΣ

  131

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ