Μαρίνα Χατζή

28 Ετών

Ιδιαίτερα Μαθήματα Αγγλικών

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης  Βιογραφικό (PDF)

  Εκπαίδευση


- Σχολή Θετικών Επιστημών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ).

- Certificate of Proficiency in English (CPE), University of Cambridge.

  Επαγγελματική Εμπειρία


2017 έως σήμερα: Ιδιαίτερα μαθήματα αγγλικών όλων των επιπέδων σε παιδιά και ενήλικες.

- Εθελοντική εργασία ως καθηγήτρια αγγλικών σε γνωστή ΜΚΟ όπου είχα την δική μου τάξη με μαθητές από 11 έως 17 ετών.

- Εμπειρία στη διδασκαλία μέσω Skype με μάθημα ευχάριστο και εποικοδομητικό ακόμη και μέσα από την οθόνη του υπολογιστή.

- Καλή επικοινωνία με τους μαθητές και τους γονείς και διαρκής επιμόρφωση μέσω σεμιναρίων.

  Εκπαιδευτικές Υπηρεσίες


 Προσωπικές σημειώσεις
 Φροντιστηριακές σημειώσεις
 Χρήση εξωσχολικών βιβλίων
 Συχνά διαγωνίσματα
 Διδασκαλία σε γκρουπ
 Δωρεάν το 1ο μάθημα
 Μαθήματα δημοτικού
 Μαθητές γυμνασίου / λυκείου
 Μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες
 Προετοιμασία για πανελλαδικές εξετάσεις
 Υποστήριξη Φοιτητών
 Εκπόνηση εργασιών


  Στατιστικά Προφίλ

  6331

ΕΜΦΑΝΙΣΕΙΣ

  437

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ