Μαρία Τσιλίρα

55 Ετών

Ιδιαίτερα σε Μαθηματικά και Πληροφορική

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών  Βιογραφικό (PDF)

  Εκπαίδευση


1986: Πτυχίο του Τμήματος Μαθηματικών, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

1987: Master of Science in Computer Science, University of Newcastle upon Tyne.

  Επαγγελματική Εμπειρία


1988-1990: Σύμβουλος Πληροφορικής στην εταιρεία ADDAX.

1990-1993: Υποστήριξη πελατών, ανάπτυξη λογισμικού και συμμετοχή σε έργα πληροφορικής στην εταιρεία Digital Equipment Corporation.

1993-2013: Υπεύθυνη τμήματος υποστήριξης μεγάλων πελατών, υπεύθυνη τμήματος συμβουλευτικών υπηρεσιών και υπεύθυνη στο τμήμα Marketing για προϊόντα Microsoft Office/Office 365 στην εταιρεία Microsoft Hellas.

2009-σήμερα: Ιδιαίτερα μαθήματα σε Μαθηματικά και Πληροφορική σε μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου.

  Εκπαιδευτικές Υπηρεσίες


 Προσωπικές σημειώσεις
 Φροντιστηριακές σημειώσεις
 Χρήση εξωσχολικών βιβλίων
 Συχνά διαγωνίσματα
 Διδασκαλία σε γκρουπ
 Δωρεάν το 1ο μάθημα
 Μαθήματα δημοτικού
 Μαθητές γυμνασίου / λυκείου
 Μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες
 Προετοιμασία για πανελλαδικές εξετάσεις
 Υποστήριξη Φοιτητών
 Εκπόνηση εργασιών


  Στατιστικά Προφίλ

  7334

ΕΜΦΑΝΙΣΕΙΣ

  350

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ