Μαρία Τσαουσίδου

27 Ετών

Ιδιαίτερα Μαθηματικών και Στατιστικής

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης  Βιογραφικό (PDF)

  Εκπαίδευση


2009-2013: Πτυχίο Μαθηματικών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ).

2013-2015: Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Στατιστικής και Μοντελοποίησης», Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ).

  Επαγγελματική Εμπειρία


2010-σήμερα: Ιδιαίτερα μαθήματα σε παιδιά Γυμνασίου και Λυκείου.

2015-σήμερα: Προπονήτρια ιστιοπλοΐας.

2016-2017: Μαθηματικός στο φροντιστήριο "Τσακανίκας".

  Εκπαιδευτικές Υπηρεσίες


 Προσωπικές σημειώσεις
 Φροντιστηριακές σημειώσεις
 Χρήση εξωσχολικών βιβλίων
 Συχνά διαγωνίσματα
 Διδασκαλία σε γκρουπ
 Δωρεάν το 1ο μάθημα
 Μαθήματα δημοτικού
 Μαθητές γυμνασίου / λυκείου
 Μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες
 Προετοιμασία για πανελλαδικές εξετάσεις
 Υποστήριξη Φοιτητών
 Εκπόνηση εργασιών


  Στατιστικά Προφίλ

  3317

ΕΜΦΑΝΙΣΕΙΣ

  439

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ