Μαρία Σαμουρκασίδου

31 Ετών

Παράδοση Φιλολογικών Μαθημάτων

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων  Βιογραφικό (PDF)

  Εκπαίδευση


2012: Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας, Φιλοσοφική Σχολή, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.

  Επαγγελματική Εμπειρία


2012-σήμερα: Ιδιαίτερα φιλολογικών μαθημάτων σε μαθητές Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου.

  Εκπαιδευτικές Υπηρεσίες


 Προσωπικές σημειώσεις
 Φροντιστηριακές σημειώσεις
 Χρήση εξωσχολικών βιβλίων
 Συχνά διαγωνίσματα
 Διδασκαλία σε γκρουπ
 Δωρεάν το 1ο μάθημα
 Μαθήματα δημοτικού
 Μαθητές γυμνασίου / λυκείου
 Μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες
 Προετοιμασία για πανελλαδικές εξετάσεις
 Υποστήριξη Φοιτητών
 Εκπόνηση εργασιών


  Στατιστικά Προφίλ

  985

ΕΜΦΑΝΙΣΕΙΣ

  60

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ