Μαρία Ψωμά

50 Ετών

Ιδιαίτερα μαθήματα Αγγλικών

University of Michigan  Βιογραφικό (PDF)

  Εκπαίδευση


- Απόφοιτος του Τμήματος Λογιστικής και Οργάνωσης και Διοίκησης, ΙΕΚ ΞΥΝΗ (1996).

- Άριστη γνώση Αγγλικής Γλώσσας, κάτοχος πτυχίου Proficiency, University of Michigan (2006).

- Κάτοχος επάρκειας και άδειας διδασκαλίας της Αγγλικής Γλώσσας από το Υπουργείο Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων (2011).

- Καλή γνώση Ιταλικής Γλώσσας, κάτοχος πτυχίου Celi 3 (2007).

- Κάτοχος πτυχίου πιστοποίησης Γνώσης Η/Υ ECDL (2006).

- Κάτοχος απολυτήριου Ενιαίου Λυκείου (1986).

- Κάτοχος πιστοποιητικού χειρισμού Η/Υ, τυφλό σύστημα ελληνικής και αγγλικής γραφής (1986).

  Επαγγελματική Εμπειρία


2006-σήμερα: Παραδίδω ιδιαίτερα μαθήματα σε μαθητές (Δημοτικού, Γυμνασίου, Λυκείου), σε φοιτητές και ενήλικες για απόκτηση πτυχίου ή εργασία και σπουδές στο εξωτερικό.

1988-2015: Εργάσθηκα στην εταιρεία "Πάνος Βροντάνης & Σία ΟΕ" ως βοηθός λογιστή.

  Εκπαιδευτικές Υπηρεσίες


 Προσωπικές σημειώσεις
 Φροντιστηριακές σημειώσεις
 Χρήση εξωσχολικών βιβλίων
 Συχνά διαγωνίσματα
 Διδασκαλία σε γκρουπ
 Δωρεάν το 1ο μάθημα
 Μαθήματα δημοτικού
 Μαθητές γυμνασίου / λυκείου
 Μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες
 Προετοιμασία για πανελλαδικές εξετάσεις
 Υποστήριξη Φοιτητών
 Εκπόνηση εργασιών


  Στατιστικά Προφίλ

  2788

ΕΜΦΑΝΙΣΕΙΣ

  229

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ