Μαρία Παπαδάκου

31 Ετών

Ιδιαίτερα Μαθηματικών και Φυσικής

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων  Βιογραφικό (PDF)

  Εκπαίδευση


2006-2012: Τμήμα Μαθηματικών, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.

2016-2017: Μεταπτυχιακό στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση, Πανεπιστήμιο Λευκωσίας.

  Επαγγελματική Εμπειρία


2013-σήμερα: Ιδιαίτερα μαθήματα σε παιδιά Γυμνασίου και Λυκείου.

2017-2018: Εργασία ως καθηγήτρια σε φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης.

  Εκπαιδευτικές Υπηρεσίες


 Προσωπικές σημειώσεις
 Φροντιστηριακές σημειώσεις
 Χρήση εξωσχολικών βιβλίων
 Συχνά διαγωνίσματα
 Διδασκαλία σε γκρουπ
 Δωρεάν το 1ο μάθημα
 Μαθήματα δημοτικού
 Μαθητές γυμνασίου / λυκείου
 Μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες
 Προετοιμασία για πανελλαδικές εξετάσεις
 Υποστήριξη Φοιτητών
 Εκπόνηση εργασιών


  Στατιστικά Προφίλ

  852

ΕΜΦΑΝΙΣΕΙΣ

  81

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ