Μαργαρίτα Καμενάκη

28 Ετών

Ιδιαίτερα Μαθήματα Μαθηματικών

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών  Βιογραφικό (PDF)

  Εκπαίδευση


2007-2011: Τμήμα Μαθηματικών, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ).

2011-2012: Μεταπτυχιακό στα Εφαρμοσμένα Μαθηματικά, Πανεπιστήμιο Αιγαίου.

  Επαγγελματική Εμπειρία


2012 έως σήμερα: Ιδιαίτερα μαθήματα μαθηματικών σε μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου.

  Εκπαιδευτικές Υπηρεσίες


 Προσωπικές σημειώσεις
 Φροντιστηριακές σημειώσεις
 Χρήση εξωσχολικών βιβλίων
 Συχνά διαγωνίσματα
 Διδασκαλία σε γκρουπ
 Δωρεάν το 1ο μάθημα
 Μαθήματα δημοτικού
 Μαθητές γυμνασίου / λυκείου
 Μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες
 Προετοιμασία για πανελλαδικές εξετάσεις
 Υποστήριξη Φοιτητών
 Εκπόνηση εργασιών


  Στατιστικά Προφίλ

  5155

ΕΜΦΑΝΙΣΕΙΣ

  279

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ