Λυδία Μάσσια

44 Ετών

Life and Career Coaching

Πάντειο Πανεπιστήμιο  Βιογραφικό (PDF)

  Εκπαίδευση


2005-2009: Απόφοιτος του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας, Πάντειο Πανεπιστήμιο.

2010-2012: Κάτοχος Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών στη Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία, Πάντειο Πανεπιστήμιο.

2012-2013: Πιστοποιητικό Εξειδίκευσης σε Human Resources Management and Organizational Analysis, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

2014-σήμερα: Υποψήφια Διδάκτωρ στην Ανάλυση και Επίλυση Συγκρούσεων στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας, Πάντειο Πανεπιστήμιο.

2015-2016: Μεταπτυχιακό Πιστοποιητικό Παιδαγωγικής Επάρκειας, Πανεπιστήμιο Κρήτης.

2016-2017: Certificate in Coaching, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

2017-2018: Diploma in Life Coaching, Cognitive Behavioural Coaching (CBC) και Neuro-Linguistic Programming (NLP), School of Natural Sciences.

2019: Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση, Πανεπιστήμιο Αιγαίου.

  Επαγγελματική Εμπειρία


1997-2019: Εκπαιδευτικές υπηρεσίες: Διδασκαλία Αγγλικών Μετάφρασης, Ιστορίας, Κοινωνιολογίας και Διεθνών Σχέσεων σε ιδιαίτερα μαθήματα ατομικά και σε γκρουπ.

2014-2019: Οργάνωση σεμιναρίων Coaching και προσωπικές συνεδρίες. Senior Professional Member του Ελληνικού Ινστιτούτου Coaching.

  Εκπαιδευτικές Υπηρεσίες


 Προσωπικές σημειώσεις
 Φροντιστηριακές σημειώσεις
 Χρήση εξωσχολικών βιβλίων
 Συχνά διαγωνίσματα
 Διδασκαλία σε γκρουπ
 Δωρεάν το 1ο μάθημα
 Μαθήματα δημοτικού
 Μαθητές γυμνασίου / λυκείου
 Μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες
 Προετοιμασία για πανελλαδικές εξετάσεις
 Υποστήριξη Φοιτητών
 Εκπόνηση εργασιών


  Στατιστικά Προφίλ

  854

ΕΜΦΑΝΙΣΕΙΣ

  96

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ