Κώστας Τσέλιος

42 Ετών

Μαθηματικά - Φυσική - Χημεία

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο  Βιογραφικό (PDF)

  Εκπαίδευση


1999: Δίπλωμα Χημικού Μηχανικού, Σχολή Χημικών Μηχανικών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ).

2002: Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών (MSc) "Επιστήμη και Τεχνολογία των Υλικών", Σχολή Χημικών Μηχανικών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ).

  Επαγγελματική Εμπειρία


- Ευρεία εμπειρία σε ιδιαίτερα μαθήματα σε μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου.

- Έχω συμβάλλει καθοριστικά στις επιτυχίες μαθητών μου σε επίπεδο εξετάσεων IB, A-Level, IGCSE, SAT, IMAT και Πανελληνίων.

- Οι επιτυχίες έρχονται με την κατάλληλη κατεύθυνση και καθοδήγηση (inspiration). Οι μαθητές χρειάζονται κίνητρο και έμπνευση για να πιστέψουν ότι μπορούν να επιτύχουν τα όνειρά τους!

  Εκπαιδευτικές Υπηρεσίες


 Προσωπικές σημειώσεις
 Φροντιστηριακές σημειώσεις
 Χρήση εξωσχολικών βιβλίων
 Συχνά διαγωνίσματα
 Διδασκαλία σε γκρουπ
 Δωρεάν το 1ο μάθημα
 Μαθήματα δημοτικού
 Μαθητές γυμνασίου / λυκείου
 Μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες
 Προετοιμασία για πανελλαδικές εξετάσεις
 Υποστήριξη Φοιτητών
 Εκπόνηση εργασιών


  Στατιστικά Προφίλ

  6779

ΕΜΦΑΝΙΣΕΙΣ

  426

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ