Κώστας Χρέμος

64 Ετών

Ιδιαίτερα μαθήματα Πληροφορικής

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών  Βιογραφικό (PDF)

  Εκπαίδευση


1973-1977: Τμήμα Φυσικής, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

  Επαγγελματική Εμπειρία


- Μηχανικός Λογισμικού και Λέκτορας στο Ελληνικό Κέντρο Παραγωγικότητας, ΕΛΚΕΠΑ (1981-1995).

- Διευθυντής και Υπεύθυνος Σπουδών στο Ελληνικό Κέντρο Παραγωγικότητας, ΕΛΚΕΠΑ (1995-1998).

- Ιδιοκτήτης της εταιρείας CFH η οποία δραστηριοποιείται σε εκπαίδευση Πληροφορικής και ανάπτυξη λογισμικού (1986-2017).

- Πολλαπλές εφαρμογές και projects στις γλώσσες C, Java και Python (1981-σήμερα).

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλώ επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μου: http://cfh.gr/home

  Εκπαιδευτικές Υπηρεσίες


 Προσωπικές σημειώσεις
 Φροντιστηριακές σημειώσεις
 Χρήση εξωσχολικών βιβλίων
 Συχνά διαγωνίσματα
 Διδασκαλία σε γκρουπ
 Δωρεάν το 1ο μάθημα
 Μαθήματα δημοτικού
 Μαθητές γυμνασίου / λυκείου
 Μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες
 Προετοιμασία για πανελλαδικές εξετάσεις
 Υποστήριξη Φοιτητών
 Εκπόνηση εργασιών


  Στατιστικά Προφίλ

  7191

ΕΜΦΑΝΙΣΕΙΣ

  513

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ