Κορνέλια Τζελέπη

27 Ετών

Ιδιαίτερα Φιλολογικά - Μελέτη Δημοτικού

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων  Βιογραφικό (PDF)

  Εκπαίδευση


2010-2015: Πτυχίο Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας, Φιλοσοφική Σχολή, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.

2018-σήμερα: Μεταπτυχιακό Δίπλωμα "Επαγγελματικός Προσανατολισμός και Συμβουλευτική", Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου.

  Επαγγελματική Εμπειρία


2015-σήμερα: Παράδοση ιδιαιτέρων μαθημάτων σε μαθητές όλων των βαθμίδων της εκπαίδευσης.

2016-2018: Ιδιωτική παράλληλη στήριξη σε Δημοτικό σχολείο στη Θεσσαλονίκη.

  Εκπαιδευτικές Υπηρεσίες


 Προσωπικές σημειώσεις
 Φροντιστηριακές σημειώσεις
 Χρήση εξωσχολικών βιβλίων
 Συχνά διαγωνίσματα
 Διδασκαλία σε γκρουπ
 Δωρεάν το 1ο μάθημα
 Μαθήματα δημοτικού
 Μαθητές γυμνασίου / λυκείου
 Μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες
 Προετοιμασία για πανελλαδικές εξετάσεις
 Υποστήριξη Φοιτητών
 Εκπόνηση εργασιών


  Στατιστικά Προφίλ

  1081

ΕΜΦΑΝΙΣΕΙΣ

  81

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ