Κωνσταντίνος Κνιθάκης

33 Ετών

Οικονομικά - Λογιστική - ΑΟΘ

Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών  Βιογραφικό (PDF)

  Εκπαίδευση


2004-2010: Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΟΠΑ).

2013-2015: Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) «Ευρωπαϊκή Οικονομική Πολιτική», Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΟΠΑ).

  Επαγγελματική Εμπειρία


2010-σήμερα: Ιδιαίτερα μαθήματα σε μαθητές (ΑΟΘ) και φοιτητές οικονομικών σχολών.

  Εκπαιδευτικές Υπηρεσίες


 Προσωπικές σημειώσεις
 Φροντιστηριακές σημειώσεις
 Χρήση εξωσχολικών βιβλίων
 Συχνά διαγωνίσματα
 Διδασκαλία σε γκρουπ
 Δωρεάν το 1ο μάθημα
 Μαθήματα δημοτικού
 Μαθητές γυμνασίου / λυκείου
 Μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες
 Προετοιμασία για πανελλαδικές εξετάσεις
 Υποστήριξη Φοιτητών
 Εκπόνηση εργασιών


  Στατιστικά Προφίλ

  10544

ΕΜΦΑΝΙΣΕΙΣ

  532

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ