Κωνσταντίνα Κατσακιώρη

33 Ετών

Ιδιαίτερα Φιλολογικά Μαθήματα

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης  Βιογραφικό (PDF)

  Εκπαίδευση


- Φιλοσοφική Σχολή, Τμήμα Ιστορίας-Αρχαιολογίας (2001-2005).

- Κάτοχος Πτυχίου Proficiency of Michigan (Aγγλικά).

- Kάτοχος Πτυχίου Zertifikat (Γερμανικά).

- Κάτοχος Κρατικού Πτυχίου Β2 (Ιταλικά).

- Κάτοχος Πτυχίου Υπολογιστών ECDL Core Certificate.

  Επαγγελματική Εμπειρία


- Παράδοση ιδιαίτερων μαθημάτων σε μαθητές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (δημοτικό, γυμνάσιο, λύκειο).

- Μελέτη μαθητών δημοτικού και γυμνασίου με μαθησιακές δυσκολίες.

- Εκπόνηση πτυχιακών εργασιών θεωρητικών σχολών (φιλολογίας, ιστορικού-αρχαιολογικού, παιδαγωγικού).

- Μετάφραση ξενόγλωσσων επιστημονικών άρθρων και συγγραμμάτων (αγγλικά-ιταλικά-γερμανικά).

- Συγγραφή βοηθημάτων σχολικών βιβλίων Γυμνασίου στο μάθημα των Αρχαίων Ελληνικών (Α΄, Β΄, Γ΄ Γυμνασίου) και Β΄ και Γ΄ τάξης Λυκείου (Λατινικά, Αρχαία Κατεύθυνσης, Έκθεση-Έκφραση).

- Προετοιμασία μαθητών ΣΤ΄ Δημοτικού για εισαγωγή σε πειραματικό Γυμνάσιο.

  Εκπαιδευτικές Υπηρεσίες


 Προσωπικές σημειώσεις
 Φροντιστηριακές σημειώσεις
 Χρήση εξωσχολικών βιβλίων
 Συχνά διαγωνίσματα
 Διδασκαλία σε γκρουπ
 Δωρεάν το 1ο μάθημα
 Μαθήματα δημοτικού
 Μαθητές γυμνασίου / λυκείου
 Μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες
 Προετοιμασία για πανελλαδικές εξετάσεις
 Υποστήριξη Φοιτητών
 Εκπόνηση εργασιών


  Στατιστικά Προφίλ

  43168

ΕΜΦΑΝΙΣΕΙΣ

  2333

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ