Κωνσταντία Πάλλα

49 Ετών

Ιδιαίτερα μαθήματα Κοινωνιολογίας

Πάντειο Πανεπιστήμιο  Βιογραφικό (PDF)

  Εκπαίδευση


- Τμήμα Κοινωνιολογίας, Πάντειο Πανεπιστήμιο.

- Πιστοποιημένη εκπαιδεύτρια από τον ΕΟΠΠΕΠ.

- Διαπιστευμένη Life Coach.

  Επαγγελματική Εμπειρία


- Συνεργασία με Πανεπιστήμια σε θέματα Κοινωνιολογίας και Ψυχολογίας.

- 20ετής εμπειρία στην μετάδοση γνώσης σε ενήλικες και εφήβους.

  Εκπαιδευτικές Υπηρεσίες


 Προσωπικές σημειώσεις
 Φροντιστηριακές σημειώσεις
 Χρήση εξωσχολικών βιβλίων
 Συχνά διαγωνίσματα
 Διδασκαλία σε γκρουπ
 Δωρεάν το 1ο μάθημα
 Μαθήματα δημοτικού
 Μαθητές γυμνασίου / λυκείου
 Μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες
 Προετοιμασία για πανελλαδικές εξετάσεις
 Υποστήριξη Φοιτητών
 Εκπόνηση εργασιών


  Στατιστικά Προφίλ

  1646

ΕΜΦΑΝΙΣΕΙΣ

  145

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ