Κωνστάντια Μανούσου

27 Ετών

Ιδιαίτερα Μαθηματικών σε Φοιτητές

Πανεπιστήμιο Κρήτης  Βιογραφικό (PDF)

  Εκπαίδευση


- Τμήμα Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών, Πανεπιστήμιο Κρήτης (2009-2015).

- Μεταπτυχιακό Δίπλωμα: Θεωρητικά Μαθηματικά, Τμήμα Μαθηματικών, Σχολή Θετικών Επιστημών (ΣΘΕ), Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ).

  Επαγγελματική Εμπειρία


Ιδιαίτερα μαθήματα σε φοιτητές.

  Εκπαιδευτικές Υπηρεσίες


 Προσωπικές σημειώσεις
 Φροντιστηριακές σημειώσεις
 Χρήση εξωσχολικών βιβλίων
 Συχνά διαγωνίσματα
 Διδασκαλία σε γκρουπ
 Δωρεάν το 1ο μάθημα
 Μαθήματα δημοτικού
 Μαθητές γυμνασίου / λυκείου
 Μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες
 Προετοιμασία για πανελλαδικές εξετάσεις
 Υποστήριξη Φοιτητών
 Εκπόνηση εργασιών


  Στατιστικά Προφίλ

  5424

ΕΜΦΑΝΙΣΕΙΣ

  800

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ