Κατερίνα Πραβή

34 Ετών

Ιδιαίτερα Φιλολογικά Μαθήματα

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών  Βιογραφικό (PDF)

  Εκπαίδευση


2011: Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

2016: Σεμινάριο επιμέλειας και διόρθωσης κειμένων, 30 ώρες, Σχολή «Γλωσσολογία», Εκπαίδευση Μεταφραστών & Διερμηνέων.

2017: Σεμινάριο εκπαίδευσης φιλολόγων στη διδασκαλία των Αρχαίων Ελληνικών (Β΄ και Γ΄ Λυκείου), 30 ώρες, Φροντιστήρια Πουκαμισάς.

2017-2019: Εργαστήρι επιμελητών εκδόσεων του Μορφωτικού Ιδρύματος Εθνικής Τραπέζης (ΜΙΕΤ), διετής κύκλος μαθημάτων.

  Επαγγελματική Εμπειρία


2012-σήμερα: Ιδιαίτερα φιλολογικά μαθήματα σε μαθητές Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου.

  Εκπαιδευτικές Υπηρεσίες


 Προσωπικές σημειώσεις
 Φροντιστηριακές σημειώσεις
 Χρήση εξωσχολικών βιβλίων
 Συχνά διαγωνίσματα
 Διδασκαλία σε γκρουπ
 Δωρεάν το 1ο μάθημα
 Μαθήματα δημοτικού
 Μαθητές γυμνασίου / λυκείου
 Μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες
 Προετοιμασία για πανελλαδικές εξετάσεις
 Υποστήριξη Φοιτητών
 Εκπόνηση εργασιών


  Στατιστικά Προφίλ

  3458

ΕΜΦΑΝΙΣΕΙΣ

  213

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ