Κατερίνα Παρασκευά

32 Ετών

Ιδιαίτερα μαθήματα Αγγλικών

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης  Βιογραφικό (PDF)

  Εκπαίδευση


2004-2008: Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

2010-2014: Τμήμα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

2017-2019: Μεταπτυχιακό "Σπουδές στην Εκπαίδευση", Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

- Κάτοχος δύο πτυχίων Proficiency στην Αγγλική Γλώσσα (Cambridge & Michigan).

- Κάτοχος πτυχίου Γερμανικών και Ιταλικών.

  Επαγγελματική Εμπειρία


2004-2019: Ιδιαίτερα μαθήματα σε μαθητές Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου.

2004-2019: Ιδιαίτερα μαθήματα προετοιμασίας πτυχίων Αγγλικής Γλώσσας.

  Εκπαιδευτικές Υπηρεσίες


 Προσωπικές σημειώσεις
 Φροντιστηριακές σημειώσεις
 Χρήση εξωσχολικών βιβλίων
 Συχνά διαγωνίσματα
 Διδασκαλία σε γκρουπ
 Δωρεάν το 1ο μάθημα
 Μαθήματα δημοτικού
 Μαθητές γυμνασίου / λυκείου
 Μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες
 Προετοιμασία για πανελλαδικές εξετάσεις
 Υποστήριξη Φοιτητών
 Εκπόνηση εργασιών


  Στατιστικά Προφίλ

  3794

ΕΜΦΑΝΙΣΕΙΣ

  353

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ