Κατερίνα Π.

49 Ετών

Γαλλικά

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών  Βιογραφικό (PDF)

  Εκπαίδευση


- Lettres, Parcours Littératures française et comparée, Université Paul-Valéry Montpellier 3.

- Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

- Απόφοιτη Ελληνογαλλικής Σχολής Πειραιά (Jeanne d’Arc).

  Επαγγελματική Εμπειρία


- Εξετάστρια-διορθώτρια Γαλλικού Ινστιτούτου Αθηνών (IFA).

- Πολυετής εμπειρία σε Όμιλο Κέντρων Ξένων Γλωσσών.

- Ιδιαίτερα μαθήματα σε παιδιά νηπιαγωγείου και Δημοτικού που ξεκινούν τα γαλλικά.

- Ιδιαίτερα μαθήματα σε μαθητές που προετοιμάζονται για τις εξετάσεις DELF και SORBONNE.

- Ιδιαίτερα μαθήματα σε αρχάριους ενήλικες που επιθυμούν να αποκτήσουν γρήγορα το Β2.

- Ιδιαίτερα μαθήματα σε ενήλικες που προετοιμάζονται για DALF C2 ή SORBONNE C1/C2.

  Εκπαιδευτικές Υπηρεσίες


 Προσωπικές σημειώσεις
 Φροντιστηριακές σημειώσεις
 Χρήση εξωσχολικών βιβλίων
 Συχνά διαγωνίσματα
 Διδασκαλία σε γκρουπ
 Δωρεάν το 1ο μάθημα
 Μαθήματα δημοτικού
 Μαθητές γυμνασίου / λυκείου
 Μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες
 Προετοιμασία για πανελλαδικές εξετάσεις
 Υποστήριξη Φοιτητών
 Εκπόνηση εργασιών


  Στατιστικά Προφίλ

  2143

ΕΜΦΑΝΙΣΕΙΣ

  142

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ