Κατερίνα Λάγγουρα

29 Ετών

Φοιτητικές Εργασίες

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης  Βιογραφικό (PDF)

  Εκπαίδευση


2007-2012: Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

2016-2018: Μεταπτυχιακό πρόγραμμα: ''Διδασκαλία της Ελληνικής ως δεύτερη/ξένη γλώσσα'', Πανεπιστήμιο Λευκωσίας και Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας.

  Επαγγελματική Εμπειρία


2012-2018: Ιδιαίτερα φιλολογικά μαθήματα.

2014-2019: Εκπόνηση φοιτητικών εργασιών.

2017-2018: Συγγραφή εκπαιδευτικού βοηθήματος για μαθητές Λυκείου.

  Εκπαιδευτικές Υπηρεσίες


 Προσωπικές σημειώσεις
 Φροντιστηριακές σημειώσεις
 Χρήση εξωσχολικών βιβλίων
 Συχνά διαγωνίσματα
 Διδασκαλία σε γκρουπ
 Δωρεάν το 1ο μάθημα
 Μαθήματα δημοτικού
 Μαθητές γυμνασίου / λυκείου
 Μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες
 Προετοιμασία για πανελλαδικές εξετάσεις
 Υποστήριξη Φοιτητών
 Εκπόνηση εργασιών


  Στατιστικά Προφίλ

  8031

ΕΜΦΑΝΙΣΕΙΣ

  727

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ