Κατερίνα Καρακίτσιου

24 Ετών

Ιδιαίτερα Αγγλικών και μέσω Skype

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης  Βιογραφικό (PDF)

  Εκπαίδευση


2017: Πτυχίο του τμήματος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

2012-1018: Παρακολούθηση πλήθους σεμιναρίων σε σχέση με τη διδασκαλία των Αγγλικών και τις Μαθησιακές Δυσκολίες.

  Επαγγελματική Εμπειρία


2017-σήμερα: Καθηγήτρια Αγγλικών σε φροντιστήριο της Δυτικής Θεσσαλονίκης.

2014-σήμερα: Παράδοση ιδιαίτερων μαθημάτων Αγγλικής γλώσσας. Διδασκαλία σε μαθητές Δημοτικού, Γυμνασίου και φοιτητές, καθώς και προετοιμασία για πτυχία όλων των επιπέδων.

2013-σήμερα: Μετάφραση γενικών κειμένων και εργασιών.

  Εκπαιδευτικές Υπηρεσίες


 Προσωπικές σημειώσεις
 Φροντιστηριακές σημειώσεις
 Χρήση εξωσχολικών βιβλίων
 Συχνά διαγωνίσματα
 Διδασκαλία σε γκρουπ
 Δωρεάν το 1ο μάθημα
 Μαθήματα δημοτικού
 Μαθητές γυμνασίου / λυκείου
 Μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες
 Προετοιμασία για πανελλαδικές εξετάσεις
 Υποστήριξη Φοιτητών
 Εκπόνηση εργασιών


  Στατιστικά Προφίλ

  11217

ΕΜΦΑΝΙΣΕΙΣ

  612

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ