Κατερίνα Αθανασάκη

31 Ετών

Ιδιαίτερα Φιλολογικά Μαθήματα

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών  Βιογραφικό (PDF)

  Εκπαίδευση


2007-2014: Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

2017: Επιμόρφωση στην Μεθοδολογία της Διδασκαλίας των Αρχαίων Ελληνικών.

  Επαγγελματική Εμπειρία


2009-σήμερα: Παράδοση ιδιαίτερων φιλολογικών μαθημάτων.

2015: Διδασκαλία Αρχαίων και Νέων Ελληνικών σε Φροντιστηριακό Όμιλο.

  Εκπαιδευτικές Υπηρεσίες


 Προσωπικές σημειώσεις
 Φροντιστηριακές σημειώσεις
 Χρήση εξωσχολικών βιβλίων
 Συχνά διαγωνίσματα
 Διδασκαλία σε γκρουπ
 Δωρεάν το 1ο μάθημα
 Μαθήματα δημοτικού
 Μαθητές γυμνασίου / λυκείου
 Μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες
 Προετοιμασία για πανελλαδικές εξετάσεις
 Υποστήριξη Φοιτητών
 Εκπόνηση εργασιών


  Στατιστικά Προφίλ

  2667

ΕΜΦΑΝΙΣΕΙΣ

  157

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ