Ιωάννης Κυρίτσης

38 Ετών

Ιδιαίτερα Αγγλικών - Ιστορίας - Λογοτεχνίας

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών  Βιογραφικό (PDF)

  Εκπαίδευση


1994: Πτυχίο Αγγλικών, University of Cambridge.

1998-2002: Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ).

2004-2010: Σπουδές στον Ευρωπαϊκό Πολιτισμό, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ).

  Επαγγελματική Εμπειρία


2002-2016: Ιδιαίτερα μαθήματα αγγλικών και μεγάλη εμπειρία σε φροντιστηριακή διδασκαλία.

Προετοιμασία για όλα τα πτυχία-πιστοποιήσεις Αγγλικών, σε όλα τα επίπεδα όπως TOIEC, IELTS, CAE, ECPE, ECCE, FCE, KPG, κ.α.

Διαθέτω πολλές σημειώσεις τις οποίες προσαρμόζω ανάλογα με το μαθητή και τη διδασκαλία, καλύπτοντας με τον τρόπο αυτό πολλές διαφορετικές περιπτώσεις μαθητών και απαιτήσεων.

Αγαπώ πραγματικά αυτό που κάνω και με ενδιαφέρει πέρα από την επιτυχία του μαθητή, η ουσιαστική ενασχόλησή του με την ξένη γλώσσα. Στόχος μου είναι οι άνθρωποι που αναλαμβάνω να μάθουν τη γλώσσα σωστά και ολοκληρωμένα μέσα από μια ενδιαφέρουσα εκπαιδευτική διαδικασία.

Τέλος το γεγονός ότι είμαι πτυχιούχος ιστορικός, με έχει βοηθήσει στο παρελθόν σε περιπτώσεις που χρειάστηκε να γίνει αναγωγή, σύγκριση, κατανόηση σε δυσκολίες που άπτονταν σε κενά που υπήρχαν στη μητρική γλώσσα.

Μεταφράσεις από την Ελληνική στην Αγγλική γλώσσα και από την Αγγλική στην Ελληνική. Έχω αναλάβει μεταφράσεις άρθρων, ιστοσελίδων, προπτυχιακών και μεταπτυχιακών εργασιών και άλλες συναφείς εργασίες.

Επιμέλεια γραπτών κειμένων τόσο στην Αγγλική όσο και στην Ελληνική γλώσσα.

2004-2016: Συγγραφή προπτυχιακών εργασιών.

  Εκπαιδευτικές Υπηρεσίες


 Προσωπικές σημειώσεις
 Φροντιστηριακές σημειώσεις
 Χρήση εξωσχολικών βιβλίων
 Συχνά διαγωνίσματα
 Διδασκαλία σε γκρουπ
 Δωρεάν το 1ο μάθημα
 Μαθήματα δημοτικού
 Μαθητές γυμνασίου / λυκείου
 Μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες
 Προετοιμασία για πανελλαδικές εξετάσεις
 Υποστήριξη Φοιτητών
 Εκπόνηση εργασιών


  Στατιστικά Προφίλ

  15097

ΕΜΦΑΝΙΣΕΙΣ

  601

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ