Δέσποινα Χαντζοπούλου

36 Ετών

Ιδιαίτερα μαθήματα Φιλολογικών

Ιόνιο Πανεπιστήμιο  Βιογραφικό (PDF)

  Εκπαίδευση


2000-2001: GCE (General Certificate of Education), A Level (Advanced Level), Κολλέγιο Αθηνών.

2003-2007: Bachelor of Arts (Distinction), University of Sydney.

2011-2012: Master of Arts (Merit), University of Sussex.

2011: Πτυχίο, Τμήμα Ιστορίας, Βαθμός: Λίαν Καλώς (8.03), Ιόνιο Πανεπιστήμιο.

  Επαγγελματική Εμπειρία


2012 έως σήμερα: Παράδοση ιδιαιτέρων μαθημάτων σε Ιστορία, Έκθεση, Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία.

  Εκπαιδευτικές Υπηρεσίες


 Προσωπικές σημειώσεις
 Φροντιστηριακές σημειώσεις
 Χρήση εξωσχολικών βιβλίων
 Συχνά διαγωνίσματα
 Διδασκαλία σε γκρουπ
 Δωρεάν το 1ο μάθημα
 Μαθήματα δημοτικού
 Μαθητές γυμνασίου / λυκείου
 Μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες
 Προετοιμασία για πανελλαδικές εξετάσεις
 Υποστήριξη Φοιτητών
 Εκπόνηση εργασιών


  Στατιστικά Προφίλ

  1500

ΕΜΦΑΝΙΣΕΙΣ

  125

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ