Διονύσης Γονατάς

27 Ετών

Ιδιαίτερα στο Τρίχορδο Μπουζούκι

Εν Χορδαίς  Βιογραφικό (PDF)

  Εκπαίδευση


2017-σήμερα: Σπουδές στο Τρίχορδο Μπουζούκι, Σχολή Παραδοσιακής και Βυζαντινής Μουσικής "Εν Χορδαίς".

2018-σήμερα: Σπουδές Βυζαντινής Μουσικής, Σύλλογος έρευνας, μελέτης και διάδοσης της βυζαντινής μουσικής «Ρωμανός ο Μελωδός».

  Επαγγελματική Εμπειρία


2018-σήμερα: Παράδοση μαθημάτων μπουζουκιού.

  Εκπαιδευτικές Υπηρεσίες


 Προσωπικές σημειώσεις
 Φροντιστηριακές σημειώσεις
 Χρήση εξωσχολικών βιβλίων
 Συχνά διαγωνίσματα
 Διδασκαλία σε γκρουπ
 Δωρεάν το 1ο μάθημα
 Μαθήματα δημοτικού
 Μαθητές γυμνασίου / λυκείου
 Μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες
 Προετοιμασία για πανελλαδικές εξετάσεις
 Υποστήριξη Φοιτητών
 Εκπόνηση εργασιών


  Στατιστικά Προφίλ

  1006

ΕΜΦΑΝΙΣΕΙΣ

  59

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ