Γιώργος Φοβάκης

30 Ετών

Εργασίες Στατιστικής με SPSS

Πανεπιστήμιο Κρήτης  Βιογραφικό (PDF)

  Εκπαίδευση


2011: Πτυχίο Φυσικής, Πανεπιστήμιο Κρήτης.

2014: Μεταπτυχιακό στις Τηλεπικοινωνίες, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

2018: Σεμινάρια για SPSS και Analytics "Advanced SPSS Training".

  Επαγγελματική Εμπειρία


2013: Junior Researcher, ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος, Εργαστήριο Τηλεπικοινωνιών.

2014: Erasmus Trainee, University Catholique de Louvain, Belgium.

2016-σήμερα: Εμπειρία σε πολυεθνικές εταιρείες.

2017-σήμερα: Υποστήριξη φοιτητών στην στατιστική.

  Εκπαιδευτικές Υπηρεσίες


 Προσωπικές σημειώσεις
 Φροντιστηριακές σημειώσεις
 Χρήση εξωσχολικών βιβλίων
 Συχνά διαγωνίσματα
 Διδασκαλία σε γκρουπ
 Δωρεάν το 1ο μάθημα
 Μαθήματα δημοτικού
 Μαθητές γυμνασίου / λυκείου
 Μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες
 Προετοιμασία για πανελλαδικές εξετάσεις
 Υποστήριξη Φοιτητών
 Εκπόνηση εργασιών


  Στατιστικά Προφίλ

  2353

ΕΜΦΑΝΙΣΕΙΣ

  261

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ