Γιώργος Αγγελόπουλος

37 Ετών

Ιδιαίτερα Μαθήματα Έκθεσης

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών  Βιογραφικό (PDF)

  Εκπαίδευση


- Τμήμα Κλασικής Φιλολογίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

- Τμήμα Θεατρικών Σπουδών, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

- Τετράμηνο σεμινάριο με αντικείμενο: Φιλοσοφία, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

  Επαγγελματική Εμπειρία


2003-σήμερα: Ιδιαίτερα και φροντιστηριακά μαθήματα.

  Εκπαιδευτικές Υπηρεσίες


 Προσωπικές σημειώσεις
 Φροντιστηριακές σημειώσεις
 Χρήση εξωσχολικών βιβλίων
 Συχνά διαγωνίσματα
 Διδασκαλία σε γκρουπ
 Δωρεάν το 1ο μάθημα
 Μαθήματα δημοτικού
 Μαθητές γυμνασίου / λυκείου
 Μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες
 Προετοιμασία για πανελλαδικές εξετάσεις
 Υποστήριξη Φοιτητών
 Εκπόνηση εργασιών


  Στατιστικά Προφίλ

  1470

ΕΜΦΑΝΙΣΕΙΣ

  241

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ