Γιάννης Μουρκούσης

24 Ετών

Φιλολογικά Μαθήματα

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων  Βιογραφικό (PDF)

  Εκπαίδευση


2012-2017: Πτυχιούχος του τμήματος Κλασικής Φιλολογίας, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.

2019: Παρακολούθηση επιμορφωτικού σεμιναρίου, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

  Επαγγελματική Εμπειρία


2016 έως σήμερα: Ιδιαίτερα φιλολογικά μαθήματα σε παιδιά Γυμνασίου και Λυκείου, καθώς επίσης και μελέτη παιδιών Δημοτικού.

  Εκπαιδευτικές Υπηρεσίες


 Προσωπικές σημειώσεις
 Φροντιστηριακές σημειώσεις
 Χρήση εξωσχολικών βιβλίων
 Συχνά διαγωνίσματα
 Διδασκαλία σε γκρουπ
 Δωρεάν το 1ο μάθημα
 Μαθήματα δημοτικού
 Μαθητές γυμνασίου / λυκείου
 Μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες
 Προετοιμασία για πανελλαδικές εξετάσεις
 Υποστήριξη Φοιτητών
 Εκπόνηση εργασιών


  Στατιστικά Προφίλ

  2862

ΕΜΦΑΝΙΣΕΙΣ

  131

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ