Γεώργιος Τερζής

33 Ετών

Μαθήματα Κλαρίνου και Βυζαντινής Μουσικής

ΑΤΕΙ Ηπείρου  Βιογραφικό (PDF)

  Εκπαίδευση


2004-2009: Τμήμα Λαϊκής και Παραδοσιακής Μουσικής, Σχολή Καλλιτεχνικών Σπουδών, ΑΤΕΙ Ηπείρου. Βαθμός Πτυχίου: Λίαν καλώς.

2006: Δίπλωμα Σχολής Βυζαντινής Μουσικής Πιερίας «Ο Όσιος Διονύσιος εν Ολύμπω». Βαθμός Διπλώματος: Άριστα.

2014-2015: Πιστοποίηση παρακολούθησης Ετησίου Προγράμματος Εξειδίκευσης στην Ειδική Αγωγή 500 ωρών (280 ώρες διδασκαλίας και 220 ώρες πρακτικής εκπαίδευσης, εκ των οποίων οι 100 πραγματοποιήθηκαν σε δημόσιους εκπαιδευτικούς φορείς), με τίτλο «Ειδική Αγωγή-Μαθησιακές Δυσκολίες-Δυσλεξία», Κέντρο Μελέτης Ψυχοφυσιολογίας και Εκπαίδευσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

  Επαγγελματική Εμπειρία


2010-2019: Επαγγελματική εμπειρία σε σχολεία:

- Καθηγητής παραδοσιακού κλαρίνου σε Μουσικά σχολεία (2010-2018).

- Καθηγητής Μουσικής στην πρωτοβάθμια ειδική εκπαίδευση (2018-2019).

2014-σήμερα: Επαγγελματική εμπειρία σε ωδεία (Θεσσαλονίκη):

- Καθηγητής παραδοσιακού κλαρίνου στο Δημοτικό Ωδείο Σταυρούπολης του Δήμου Παύλου Μελά Θεσσαλονίκης (2014-σήμερα).

- Καθηγητής παραδοσιακού κλαρίνου στο Ωδείο Σαμαρά (2017-2018).

2012-σήμερα: Ιδιαίτερα μαθήματα Κλαρίνου.

2010-σήμερα: Ιεροψαλτική εμπειρία.

2017-σήμερα: Ιδιαίτερα Βυζαντινής μουσικής.

  Εκπαιδευτικές Υπηρεσίες


 Προσωπικές σημειώσεις
 Φροντιστηριακές σημειώσεις
 Χρήση εξωσχολικών βιβλίων
 Συχνά διαγωνίσματα
 Διδασκαλία σε γκρουπ
 Δωρεάν το 1ο μάθημα
 Μαθήματα δημοτικού
 Μαθητές γυμνασίου / λυκείου
 Μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες
 Προετοιμασία για πανελλαδικές εξετάσεις
 Υποστήριξη Φοιτητών
 Εκπόνηση εργασιών


  Στατιστικά Προφίλ

  2793

ΕΜΦΑΝΙΣΕΙΣ

  229

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ