Γεώργιος Στεφάνου

34 Ετών

Εκπόνηση Φοιτητικών Εργασιών ΑΕΙ

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης  Βιογραφικό (PDF)

  Εκπαίδευση


2002-2009: Δίπλωμα Πολιτικού Μηχανικού, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ).

2011: Πιστοποιητικά ECDL Core και ECDL Expert.

2011-2013: Διαπανεπιστημιακό Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης "Ναυτική και Θαλάσσια Τεχνολογία και Επιστήμη", Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ) και Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ).

2011-2016: Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης "Σεισμική Μηχανική και Αντισεισμικές Κατασκευές", Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ).

2016-2017: Πιστοποιητικό Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας, Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης.

2017: Βεβαίωση Επιτυχούς Παρακολούθησης Επιμορφωτικού Προγράμματος "Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων", Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Στερεάς Ελλάδας.

2018: Βεβαίωση Επιμόρφωσης του Προγράμματος Επιμόρφωσης στην Οργάνωση και στο Σχεδιασμό Διδασκαλίας σε Ενήλικους και Ανήλικους Εκπαιδευόμενους, Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Easy Education.

2018-σήμερα: Προπτυχιακός Φοιτητής Φυσικών Επιστημών, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ).

  Επαγγελματική Εμπειρία


2009-σήμερα: Είμαι τακτικό μέλος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, διαθέτω άδεια ασκήσεως επαγγέλματος Πολιτικού Μηχανικού και είμαι εταίρος σε μία κατασκευαστική εταιρεία που δραστηριοποιείται στην κατασκευή έργων οδοποιίας.

2009-2011: Κατά τη διάρκεια της θητείας μου στο Στρατό Ξηράς ως Δόκιμος Έφεδρος Αξιωματικός ανέλαβα την εκπόνηση μελετών και την επίβλεψη της κατασκευής στρατιωτικών έργων.

2015-σήμερα: Ενασχόληση με την έκδοση οικοδομικών αδειών και την τακτοποίηση αυθαιρέτων κατασκευών καθώς και εκπόνηση στατικών μελετών και μελετών στατικής επάρκειας.

2011-2016: Ως μεταπτυχιακός φοιτητής δίδασκα κατ' οίκον σε φοιτητές των ΑΕΙ και αναλάμβανα την προετοιμασία τους για τη συμμετοχή τους στις εξετάσεις των αντίστοιχων μαθημάτων.

2013-σήμερα: Διαθέτω 5ετή εμπειρία στην εκπόνηση φοιτητικών εργασιών. Η τιμή είναι συζητήσιμη και εξαρτάται από το είδος και την έκταση της εργασίας.

  Εκπαιδευτικές Υπηρεσίες


 Προσωπικές σημειώσεις
 Φροντιστηριακές σημειώσεις
 Χρήση εξωσχολικών βιβλίων
 Συχνά διαγωνίσματα
 Διδασκαλία σε γκρουπ
 Δωρεάν το 1ο μάθημα
 Μαθήματα δημοτικού
 Μαθητές γυμνασίου / λυκείου
 Μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες
 Προετοιμασία για πανελλαδικές εξετάσεις
 Υποστήριξη Φοιτητών
 Εκπόνηση εργασιών


  Στατιστικά Προφίλ

  9404

ΕΜΦΑΝΙΣΕΙΣ

  465

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ