Γεώργιος Κατωπόδης

32 Ετών

Έμπειρος Καθηγητής Πληροφορικής

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο  Βιογραφικό (PDF)

  Εκπαίδευση


- Πτυχίο Μηχανικού Πληροφορικής, ΑΤΕΙ Αθηνών.

- Μεταπτυχιακό στα Πληροφοριακά Συστήματα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο.

  Επαγγελματική Εμπειρία


- Δεκαετής εμπειρία ως καθηγητής σε φροντιστήρια Μέσης και Ανωτάτης Εκπαίδευσης.

- Παραδίδω ιδιαίτερα μαθήματα σε μαθητές λυκείου και φοιτητές. Τα μαθήματα που διδάσκω είναι ανάπτυξη εφαρμογών σε προγραμματιστικό περιβάλλον (ΑΕΠΠ), δομημένος προγραμματισμός, πληροφορική, καθώς και όλα τα σχετικά μαθήματα με προγραμματισμό.

- Δίνονται σημειώσεις, ασκήσεις, διαγωνίσματα. Υπεύθυνη προετοιμασία για πανελλαδικές εξετάσεις, χρήση laptop για κατανόηση και εκμάθηση του μαθήματος.

  Εκπαιδευτικές Υπηρεσίες


 Προσωπικές σημειώσεις
 Φροντιστηριακές σημειώσεις
 Χρήση εξωσχολικών βιβλίων
 Συχνά διαγωνίσματα
 Διδασκαλία σε γκρουπ
 Δωρεάν το 1ο μάθημα
 Μαθήματα δημοτικού
 Μαθητές γυμνασίου / λυκείου
 Μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες
 Προετοιμασία για πανελλαδικές εξετάσεις
 Υποστήριξη Φοιτητών
 Εκπόνηση εργασιών


  Στατιστικά Προφίλ

  32735

ΕΜΦΑΝΙΣΕΙΣ

  1175

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ