Γεώργιος Καντάς

28 Ετών

Μαθήματα Αγγλικών και Φιλολογικών

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης  Βιογραφικό (PDF)

  Εκπαίδευση


2007-2011: Πτυχίο στην Ιστορία, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

2012-2013: Μεταπτυχιακό στην Ιστορία, Πανεπιστήμιο του Λονδίνου.

2014-2015: Παιδαγωγική Κατάρτιση, Πανεπιστήμιο του Λονδίνου.

2013-2017: Διδακτορικό στην Ιστορία, Πανεπιστήμιο του Λονδίνου.

  Επαγγελματική Εμπειρία


2007-σήμερα: Καθηγητής Φιλολογικών Μαθημάτων.

2007-σήμερα: Καθηγητής Αγγλικών.

2014-2015: Επισκέπτης καθηγητής Ιστορίας, Πανεπιστήμιο του Λονδίνου.

  Εκπαιδευτικές Υπηρεσίες


 Προσωπικές σημειώσεις
 Φροντιστηριακές σημειώσεις
 Χρήση εξωσχολικών βιβλίων
 Συχνά διαγωνίσματα
 Διδασκαλία σε γκρουπ
 Δωρεάν το 1ο μάθημα
 Μαθήματα δημοτικού
 Μαθητές γυμνασίου / λυκείου
 Μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες
 Προετοιμασία για πανελλαδικές εξετάσεις
 Υποστήριξη Φοιτητών
 Εκπόνηση εργασιών


  Στατιστικά Προφίλ

  11792

ΕΜΦΑΝΙΣΕΙΣ

  478

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ