Γεωργία Βάμβουκα

34 Ετών

Μαθήματα ΕΠΑΛ - Υποστήριξη Φοιτητών

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης  Βιογραφικό (PDF)

  Εκπαίδευση


2003-2007: Τμήμα Εκπαιδευτικών Πολιτικών Δομικών Έργων, Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΑΣΠΑΙΤΕ).

2007-2011: Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ).

2012-2014: MSc Επιστήμη και Τεχνολογία Υδατικών Πόρων, Κατεύθυνση: Περιβαλλοντική Υγιεινή & Ποιότητα Νερού, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ).

  Επαγγελματική Εμπειρία


2016-σήμερα: Προετοιμάζω μαθητές ΕΠΑΛ για τα πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα της "Τεχνολογίας Υλικών" και "Ιστορίας της Τέχνης" του τομέα Εφαρμοσμένων Τεχνών και της "Υγιεινής" του Τομέα Υγείας-Πρόνοιας-Ευεξίας.

2012-σήμερα: Εργάζομαι και ως ελεύθερη επαγγελματίας Πολιτικός Μηχανικός.

2011-σήμερα: Παραδίδω μαθήματα σε φοιτητές των τμημάτων Πολιτικών Μηχανικών.

2003-σήμερα: Παραδίδω μαθήματα Μαθηματικών, Φυσικής, Χημείας σε παιδιά Γυμνασίου. Προετοιμάζω μαθητές ΕΠΑΛ για τα πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα της "Οικοδομικής" και του "Αρχιτεκτονικού Σχεδίου" του Τομέα Δομικών Έργων.

  Εκπαιδευτικές Υπηρεσίες


 Προσωπικές σημειώσεις
 Φροντιστηριακές σημειώσεις
 Χρήση εξωσχολικών βιβλίων
 Συχνά διαγωνίσματα
 Διδασκαλία σε γκρουπ
 Δωρεάν το 1ο μάθημα
 Μαθήματα δημοτικού
 Μαθητές γυμνασίου / λυκείου
 Μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες
 Προετοιμασία για πανελλαδικές εξετάσεις
 Υποστήριξη Φοιτητών
 Εκπόνηση εργασιών


  Στατιστικά Προφίλ

  3813

ΕΜΦΑΝΙΣΕΙΣ

  653

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ