Γεωργία Τσαζή

30 Ετών

Γραμμικό Σχέδιο

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο  Βιογραφικό (PDF)

  Εκπαίδευση


2006-2014: Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ).

2014-2016: Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης, Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ).

2011-2012: Πρακτική Άσκηση, ENSA Marseille.

  Επαγγελματική Εμπειρία


2015-2018: Ελεύθερη Επαγγελματίας.

2013-2018: Παράδοση μαθημάτων Γραμμικού Σχεδίου, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο Λαμπρινός-Μαρίνης.

  Εκπαιδευτικές Υπηρεσίες


 Προσωπικές σημειώσεις
 Φροντιστηριακές σημειώσεις
 Χρήση εξωσχολικών βιβλίων
 Συχνά διαγωνίσματα
 Διδασκαλία σε γκρουπ
 Δωρεάν το 1ο μάθημα
 Μαθήματα δημοτικού
 Μαθητές γυμνασίου / λυκείου
 Μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες
 Προετοιμασία για πανελλαδικές εξετάσεις
 Υποστήριξη Φοιτητών
 Εκπόνηση εργασιών


  Στατιστικά Προφίλ

  3452

ΕΜΦΑΝΙΣΕΙΣ

  182

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ