Γαρυφαλιά Παπαθανασίου

26 Ετών

Ιδιαίτερα Φιλολογικά Μαθήματα

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης  Βιογραφικό (PDF)

  Εκπαίδευση


2010-2015: Τμήμα Φιλολογίας, Ειδίκευση Κλασική Φιλολογία, Φιλοσοφική Σχολή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

2017-2019: Μεταπτυχιακό στις Επιστήμες της Αγωγής: Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση, Πανεπιστήμιο Λευκωσίας.

  Επαγγελματική Εμπειρία


2014-σήμερα: Ιδιαίτερα μαθήματα σε μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου.

2016-2019: Εκπόνηση φοιτητικών εργασιών (παιδαγωγικού τμήματος, ειδικής αγωγής, κοινωνιολογίας) μέσω του διαδικτυακού φροντιστηρίου DeskNET.

2013-2014: Εθελοντική παράδοση μαθημάτων σε κοινωνικό φροντιστήριο του Δήμου Θεσσαλονίκης.

  Εκπαιδευτικές Υπηρεσίες


 Προσωπικές σημειώσεις
 Φροντιστηριακές σημειώσεις
 Χρήση εξωσχολικών βιβλίων
 Συχνά διαγωνίσματα
 Διδασκαλία σε γκρουπ
 Δωρεάν το 1ο μάθημα
 Μαθήματα δημοτικού
 Μαθητές γυμνασίου / λυκείου
 Μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες
 Προετοιμασία για πανελλαδικές εξετάσεις
 Υποστήριξη Φοιτητών
 Εκπόνηση εργασιών


  Στατιστικά Προφίλ

  2564

ΕΜΦΑΝΙΣΕΙΣ

  357

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ