Χρήστος Φράγκος

68 Ετών

Στατιστική - Μαθηματικά - SPSS - Excel

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών  Βιογραφικό (PDF)

  Εκπαίδευση


1967-1972: Τμήμα Μαθηματικών, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

1976-1977: Master of Science in Statistics, Brunel University London.

1977-1981: Doctor of Philosophy in Statistics, London School of Economics and Political Science (LSE), University of London.

  Επαγγελματική Εμπειρία


35 χρόνια διδασκαλία και έρευνα σε ξένα και ελληνικά πανεπιστήμια (ΑΕΙ) και ΤΕΙ.

  Εκπαιδευτικές Υπηρεσίες


 Προσωπικές σημειώσεις
 Φροντιστηριακές σημειώσεις
 Χρήση εξωσχολικών βιβλίων
 Συχνά διαγωνίσματα
 Διδασκαλία σε γκρουπ
 Δωρεάν το 1ο μάθημα
 Μαθήματα δημοτικού
 Μαθητές γυμνασίου / λυκείου
 Μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες
 Προετοιμασία για πανελλαδικές εξετάσεις
 Υποστήριξη Φοιτητών
 Εκπόνηση εργασιών


  Στατιστικά Προφίλ

  6550

ΕΜΦΑΝΙΣΕΙΣ

  280

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ