Ευγενία Μπρακουμάτσου

30 Ετών

Μαθήματα Γερμανικών

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών  Βιογραφικό (PDF)

  Εκπαίδευση


2007-2013: Τμήμα Κλασικής Φιλολογίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

2013-2014: Εξειδίκευση στην Ειδική Αγωγή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

2014: Πιστοποιητικό Goethe-Zertifikat C2: Großes Deutsches Sprachdiplom.

2013-2016: Δίπλωμα Υποκριτικής και Σκηνοθεσίας, New York Acting Studio.

2017-2019: Διδακτική της γερμανικής ως ξένης γλώσσας (DaF), Friedrich Schiller Universität, Jena.

2018: Ειδίκευση στη διδασκαλία Γερμανικών σε παιδιά προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

2019: Τμήμα Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

  Επαγγελματική Εμπειρία


2007-σήμερα: Παράδοση φιλολογικών μαθημάτων κατ’ οίκον και σε φροντιστήριο.

2013-σήμερα: Παράδοση γερμανικών κατ’ οίκον, μέσω skype και σε φροντιστήριο.

2016-2019: Υπεύθυνη διοργάνωσης καλοκαιρινής απασχόλησης για παιδιά Δημοτικού.

2019-σήμερα: Διδασκαλία θεάτρου σε παιδιά και εφήβους.

  Εκπαιδευτικές Υπηρεσίες


 Προσωπικές σημειώσεις
 Φροντιστηριακές σημειώσεις
 Χρήση εξωσχολικών βιβλίων
 Συχνά διαγωνίσματα
 Διδασκαλία σε γκρουπ
 Δωρεάν το 1ο μάθημα
 Μαθήματα δημοτικού
 Μαθητές γυμνασίου / λυκείου
 Μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες
 Προετοιμασία για πανελλαδικές εξετάσεις
 Υποστήριξη Φοιτητών
 Εκπόνηση εργασιών


  Στατιστικά Προφίλ

  1008

ΕΜΦΑΝΙΣΕΙΣ

  65

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ