Ευαγγελία Σδράλα

23 Ετών

Μελέτη Δημοτικού

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών  Βιογραφικό (PDF)

  Εκπαίδευση


2013-2018: Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης (ΠΤΔΕ), Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ).

2018: Συμμετοχή σε ετήσιο πρόγραμμα επιμόρφωσης στην Ειδική Αγωγή.

  Επαγγελματική Εμπειρία


2017-σήμερα: Ιδιαίτερα μαθήματα σε παιδιά Δημοτικού.

  Εκπαιδευτικές Υπηρεσίες


 Προσωπικές σημειώσεις
 Φροντιστηριακές σημειώσεις
 Χρήση εξωσχολικών βιβλίων
 Συχνά διαγωνίσματα
 Διδασκαλία σε γκρουπ
 Δωρεάν το 1ο μάθημα
 Μαθήματα δημοτικού
 Μαθητές γυμνασίου / λυκείου
 Μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες
 Προετοιμασία για πανελλαδικές εξετάσεις
 Υποστήριξη Φοιτητών
 Εκπόνηση εργασιών


  Στατιστικά Προφίλ

  2633

ΕΜΦΑΝΙΣΕΙΣ

  169

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ