Εμμανουήλ Τσαγκαράκης

30 Ετών

Φυσική - Μαθηματικά - Χημεία

Πανεπιστήμιο Κρήτης  Βιογραφικό (PDF)

  Εκπαίδευση


2006-2011: Τμήμα Φυσικής, Πανεπιστήμιο Κρήτης.

2014-2016: MSc in Oceanography, University of Southampton, Universidad del Pais Vasco, University of Bordeaux and University of Liège.

2017-σήμερα: Υποψήφιος Διδάκτορας Φυσικής, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

2017-σήμερα: Τμήμα Ψυχολογίας, Πάντειο Πανεπιστήμιο.

  Επαγγελματική Εμπειρία


2019-σήμερα: Καθηγητής Φροντιστηρίου Μέσης Εκπαίδευσης, Αθήνα.

2017-σήμερα: Επιστημονικός Ερευνητής του Τμήματος Γεωλογίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

2017: Ινστιτούτο Υπολογιστικών Μαθηματικών, Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ).

2014: Τμήμα Περιβάλλοντος, Δήμος Χερσονήσου, Ελλάδα.

  Εκπαιδευτικές Υπηρεσίες


 Προσωπικές σημειώσεις
 Φροντιστηριακές σημειώσεις
 Χρήση εξωσχολικών βιβλίων
 Συχνά διαγωνίσματα
 Διδασκαλία σε γκρουπ
 Δωρεάν το 1ο μάθημα
 Μαθήματα δημοτικού
 Μαθητές γυμνασίου / λυκείου
 Μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες
 Προετοιμασία για πανελλαδικές εξετάσεις
 Υποστήριξη Φοιτητών
 Εκπόνηση εργασιών


  Στατιστικά Προφίλ

  2469

ΕΜΦΑΝΙΣΕΙΣ

  272

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ