Ελισάβετ

38 Ετών

Ολλανδικά - Γερμανικά - Αγγλικά

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης  Βιογραφικό (PDF)

  Εκπαίδευση


- Πτυχίο Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, ΑΠΘ.

- Πτυχίο Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας, ΑΠΘ.

- Μεταπτυχιακό "Τα Ελληνικά σαν δεύτερη/ξένη γλώσσα", ΑΠΘ.

- Πιστοποίηση Ολλανδικής Γλώσσας.

  Επαγγελματική Εμπειρία


- Καθηγήτρια Γερμανικών σε Δημόσιο Σχολείο.

- Καθηγήτρια Γερμανικών και Αγγλικών σε σχολές ξένων γλωσσών.

- Καθηγήτρια Ολλανδικών σε μικρά γκρουπ.

- Διδασκαλία μαθήματος εξαμήνου σε προπτυχιακούς φοιτητές.

  Εκπαιδευτικές Υπηρεσίες


 Προσωπικές σημειώσεις
 Φροντιστηριακές σημειώσεις
 Χρήση εξωσχολικών βιβλίων
 Συχνά διαγωνίσματα
 Διδασκαλία σε γκρουπ
 Δωρεάν το 1ο μάθημα
 Μαθήματα δημοτικού
 Μαθητές γυμνασίου / λυκείου
 Μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες
 Προετοιμασία για πανελλαδικές εξετάσεις
 Υποστήριξη Φοιτητών
 Εκπόνηση εργασιών


  Στατιστικά Προφίλ

  73004

ΕΜΦΑΝΙΣΕΙΣ

  3950

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ