Ελισάβετ Σταματοπούλου

23 Ετών

Ιδιαίτερα Φιλολογικά

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης  Βιογραφικό (PDF)

  Εκπαίδευση


- Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (2013-2018).

- Πρακτικά σεμινάρια πιστοποίησης παιδαγωγικής επάρκειας.

- Παρακολούθηση Διεθνούς Επιστημονικού Συνεδρίου "Οι Πομάκοι της Θράκης: Πολυεπιστημονικές και Διεπιστημονικές προσεγγίσεις".

- Παρακολούθηση εκδήλωσης με θέμα "Εισαγωγική στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα".

  Επαγγελματική Εμπειρία


2015-σήμερα: Ιδιαίτερα φιλολογικά μαθήματα σε παιδιά Γυμνασίου και Λυκείου.

2016-2017: Καθηγήτρια σε Κοινωνικό Φροντιστήριο στην Κομοτηνή. Διδασκαλία σε εβδομαδιαία βάση, ανάληψη πρωτοβουλίας για τη διδασκαλία επιπρόσθετων θεωρητικών μαθημάτων και θετική αξιολόγηση από μαθητές και επιβλέποντες καθηγητές στη λήξη της σχολικής χρονιάς.

  Εκπαιδευτικές Υπηρεσίες


 Προσωπικές σημειώσεις
 Φροντιστηριακές σημειώσεις
 Χρήση εξωσχολικών βιβλίων
 Συχνά διαγωνίσματα
 Διδασκαλία σε γκρουπ
 Δωρεάν το 1ο μάθημα
 Μαθήματα δημοτικού
 Μαθητές γυμνασίου / λυκείου
 Μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες
 Προετοιμασία για πανελλαδικές εξετάσεις
 Υποστήριξη Φοιτητών
 Εκπόνηση εργασιών


  Στατιστικά Προφίλ

  3025

ΕΜΦΑΝΙΣΕΙΣ

  254

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ