Ελίνα Πανέρα

34 Ετών

Ιδιαίτερα μαθήματα Δημοτικού και Γυμνασίου

ΑΤΕΙ Κρήτης  Βιογραφικό (PDF)

  Εκπαίδευση


2014: Πτυχίο του τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής και Πολυμέσων, Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών, ΑΤΕΙ Κρήτης.

2015-2016: Κέντρο Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης και Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών: 1. Άσκηση με μικροδιδασκαλίες και μικρομαθήματα (E-Learning), 2. Διαπαιδαγώγηση στην παιδική και εφηβική ηλικία (E-Learning), Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

  Επαγγελματική Εμπειρία


2008-σήμερα: Ενισχυτική διδασκαλία σε μαθητές Δημοτικού και Γυμνασίου και διδασκαλία της αγγλικής και γαλλικής γλώσσας.

  Εκπαιδευτικές Υπηρεσίες


 Προσωπικές σημειώσεις
 Φροντιστηριακές σημειώσεις
 Χρήση εξωσχολικών βιβλίων
 Συχνά διαγωνίσματα
 Διδασκαλία σε γκρουπ
 Δωρεάν το 1ο μάθημα
 Μαθήματα δημοτικού
 Μαθητές γυμνασίου / λυκείου
 Μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες
 Προετοιμασία για πανελλαδικές εξετάσεις
 Υποστήριξη Φοιτητών
 Εκπόνηση εργασιών


  Στατιστικά Προφίλ

  2777

ΕΜΦΑΝΙΣΕΙΣ

  170

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ