Ελένη Ρακιτζή

29 Ετών

Ιδιαίτερα Μαθήματα Γερμανικών

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης  Βιογραφικό (PDF)

  Εκπαίδευση


2013: Τμήμα Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ).

2008 έως σήμερα: Παρακολούθηση σεμιναρίων αναφορικά με την εκπαίδευση, την επικοινωνία, τις μαθησιακές δυσκολίες, τις επαγγελματικές δεξιότητες, τις τρέχουσες τάσεις στην μετάφραση και στην διερμηνεία, καθώς και την παροχή πρώτων βοηθειών.

  Επαγγελματική Εμπειρία


2007-2013: Συμμετοχή σε Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης ΕΣΠΑ με θέμα: «Πρακτική άσκηση: παρακολούθηση, σχεδιασμός, διεξαγωγή και ανάλυση μαθημάτων της γερμανικής ως ξένης γλώσσας» (το πρόγραμμα έλαβε χώρα στο 2ο Δημοτικό Συκεών και στο Goethe - Institut Θεσσαλονίκης).

2013-2014: Διδασκαλία σε 2 κέντρα ξένων γλωσσών του Νομού Καβάλας.

2014: Επιμέλεια φοιτητικής εργασίας από πανεπιστημιακό φροντιστήριο της Θεσσαλονίκης.

2014-2015: Διδασκαλία σε κέντρο ξένων γλωσσών του Νομού Καβάλας.

2015-2016: Διδασκαλία σε κέντρο ξένων γλωσσών του Νομού Καβάλας.

2013-σήμερα: Κατ' οίκον διδασκαλία.

  Εκπαιδευτικές Υπηρεσίες


 Προσωπικές σημειώσεις
 Φροντιστηριακές σημειώσεις
 Χρήση εξωσχολικών βιβλίων
 Συχνά διαγωνίσματα
 Διδασκαλία σε γκρουπ
 Δωρεάν το 1ο μάθημα
 Μαθήματα δημοτικού
 Μαθητές γυμνασίου / λυκείου
 Μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες
 Προετοιμασία για πανελλαδικές εξετάσεις
 Υποστήριξη Φοιτητών
 Εκπόνηση εργασιών


  Στατιστικά Προφίλ

  2334

ΕΜΦΑΝΙΣΕΙΣ

  205

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ