Ελένη Ρακιτζή

29 Ετών

Ιδιαίτερα Μαθήματα Γερμανικών

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης  Βιογραφικό (PDF)

  Εκπαίδευση


2013: Τμήμα Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ).

2008 έως σήμερα: Παρακολούθηση σεμιναρίων αναφορικά με την εκπαίδευση, την επικοινωνία, τις μαθησιακές δυσκολίες, τις επαγγελματικές δεξιότητες, τις τρέχουσες τάσεις στην μετάφραση και στην διερμηνεία, καθώς και την παροχή πρώτων βοηθειών.

  Επαγγελματική Εμπειρία


- Κατ' οίκον διδασκαλία (2013-σήμερα).

- Διδασκαλία σε κέντρο ξένων γλωσσών του Νομού Καβάλας (2015-2016).

- Διδασκαλία σε κέντρο ξένων γλωσσών του Νομού Καβάλας (2014-2015).

- Επιμέλεια φοιτητικής εργασίας από πανεπιστημιακό φροντιστήριο της Θεσσαλονίκης (2014).

- Διδασκαλία σε 2 κέντρα ξένων γλωσσών του Νομού Καβάλας (2013-2014).

- Συμμετοχή σε Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης ΕΣΠΑ με θέμα: «Πρακτική άσκηση: παρακολούθηση, σχεδιασμός, διεξαγωγή και ανάλυση μαθημάτων της γερμανικής ως ξένης γλώσσας» (2007-2013).

  Εκπαιδευτικές Υπηρεσίες


 Προσωπικές σημειώσεις
 Φροντιστηριακές σημειώσεις
 Χρήση εξωσχολικών βιβλίων
 Συχνά διαγωνίσματα
 Διδασκαλία σε γκρουπ
 Δωρεάν το 1ο μάθημα
 Μαθήματα δημοτικού
 Μαθητές γυμνασίου / λυκείου
 Μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες
 Προετοιμασία για πανελλαδικές εξετάσεις
 Υποστήριξη Φοιτητών
 Εκπόνηση εργασιών


  Στατιστικά Προφίλ

  3478

ΕΜΦΑΝΙΣΕΙΣ

  332

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ