Ελένη Λαγουτάρη

35 Ετών

Ιδιαίτερα μαθήματα Βιολογίας

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης  Βιογραφικό (PDF)

  Εκπαίδευση


2008: Πτυχίο Βιολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

2010: Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης "Διαχείριση παράκτιων περιοχών", Πανεπιστήμιο Αιγαίου.

  Επαγγελματική Εμπειρία


2007-σήμερα: Παράδοση ιδιαίτερων μαθημάτων σε μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου.

2010-σήμερα: Διδασκαλία Βιολογίας σε φροντιστήρια μέσης εκπαίδευσης.

2008-2010: Ωρομίσθια καθηγήτρια σε Δημόσια ΓΕΛ.

2012-2015: Αναπληρώτρια καθηγήτρια σε μεγάλα ιδιωτικά εκπαιδευτήρια της Αττικής.

  Εκπαιδευτικές Υπηρεσίες


 Προσωπικές σημειώσεις
 Φροντιστηριακές σημειώσεις
 Χρήση εξωσχολικών βιβλίων
 Συχνά διαγωνίσματα
 Διδασκαλία σε γκρουπ
 Δωρεάν το 1ο μάθημα
 Μαθήματα δημοτικού
 Μαθητές γυμνασίου / λυκείου
 Μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες
 Προετοιμασία για πανελλαδικές εξετάσεις
 Υποστήριξη Φοιτητών
 Εκπόνηση εργασιών


  Στατιστικά Προφίλ

  1877

ΕΜΦΑΝΙΣΕΙΣ

  156

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ