Ελένη Ιωσηφίδου

37 Ετών

Αγγλικά - Γαλλικά - Γερμανικά - Ιταλικά

The Open University UK  Βιογραφικό (PDF)

  Εκπαίδευση


- BA with Honours in Modern Foreign Languages, The Open University, UK.

- TESOL - CELTA Equivalent.

- Πιστοποιημένη καθηγήτρια ξένων γλωσσών από τον ΕΟΠΠΕΠ.

- Kάτοχος ανώτατου πτυχίου Αγγλικών CPE.

- Kάτοχος ανώτατου πτυχίου Γαλλικών DALF.

- Kάτοχος ανώτατου πτυχίου Γερμανικών GDS.

- Kάτοχος ανώτατου πτυχίου Ιταλικών Superiore.

- Εκπαιδευτικά σεμινάρια Αγγλικών, Γαλλικών, Γερμανικών και Ιταλικών.

- Μεταφραστικά σεμινάρια Αγγλικών, Γαλλικών και Γερμανικών.

  Επαγγελματική Εμπειρία


- Καθηγήτρια Αγγλικών, Γαλλικών, Γερμανικών, Ιταλικών σε ιδιαίτερα μαθήματα παιδιών και ενηλίκων.

- Καθηγήτρια Αγγλικών, Γαλλικών, Γερμανικών, Ιταλικών σε φροντιστήρια ξένων γλωσσών.

- Διδασκαλία ξένων γλωσσών στο εξωτερικό.

- Μεταφράστρια σε μεγάλους οργανισμούς του εξωτερικού.

  Εκπαιδευτικές Υπηρεσίες


 Προσωπικές σημειώσεις
 Φροντιστηριακές σημειώσεις
 Χρήση εξωσχολικών βιβλίων
 Συχνά διαγωνίσματα
 Διδασκαλία σε γκρουπ
 Δωρεάν το 1ο μάθημα
 Μαθήματα δημοτικού
 Μαθητές γυμνασίου / λυκείου
 Μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες
 Προετοιμασία για πανελλαδικές εξετάσεις
 Υποστήριξη Φοιτητών
 Εκπόνηση εργασιών


  Στατιστικά Προφίλ

  15537

ΕΜΦΑΝΙΣΕΙΣ

  1266

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ