Έλενα Σομπατζή

27 Ετών

Χημεία - Βιολογία - Εκπόνηση Εργασιών

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης  Βιογραφικό (PDF)

  Εκπαίδευση


2014: Πτυχίο Χημείας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

2014-2017: Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Κλινικής Χημείας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

  Επαγγελματική Εμπειρία


- Ιδιαίτερα μαθήματα Χημείας και Βιολογίας σε μαθητές Γυμνασίου, Λυκείου και σε φοιτητές.

- Eπιστημονικές εργασίες και διπλωματικές εργασίες φοιτητών Χημείας και Βιολογίας και παρεμφερή τμήματα.

  Εκπαιδευτικές Υπηρεσίες


 Προσωπικές σημειώσεις
 Φροντιστηριακές σημειώσεις
 Χρήση εξωσχολικών βιβλίων
 Συχνά διαγωνίσματα
 Διδασκαλία σε γκρουπ
 Δωρεάν το 1ο μάθημα
 Μαθήματα δημοτικού
 Μαθητές γυμνασίου / λυκείου
 Μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες
 Προετοιμασία για πανελλαδικές εξετάσεις
 Υποστήριξη Φοιτητών
 Εκπόνηση εργασιών


  Στατιστικά Προφίλ

  2281

ΕΜΦΑΝΙΣΕΙΣ

  145

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ