Έλενα Σομπατζή

28 Ετών

Ιδιαίτερα Χημείας και Βιολογίας

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης  Βιογραφικό (PDF)

  Εκπαίδευση


2009-2014: Τμήμα Χημείας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

2014-2017: Μεταπτυχιακό Κλινικής Χημείας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

  Επαγγελματική Εμπειρία


- Ιδιαίτερα μαθήματα χημείας και βιολογίας σε μαθητές Γυμνασίου, Λυκείου και σε φοιτητές.

- Eπιστημονικές εργασίες και διπλωματικές εργασίες φοιτητών Χημείας και Βιολογίας.

  Εκπαιδευτικές Υπηρεσίες


 Προσωπικές σημειώσεις
 Φροντιστηριακές σημειώσεις
 Χρήση εξωσχολικών βιβλίων
 Συχνά διαγωνίσματα
 Διδασκαλία σε γκρουπ
 Δωρεάν το 1ο μάθημα
 Μαθήματα δημοτικού
 Μαθητές γυμνασίου / λυκείου
 Μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες
 Προετοιμασία για πανελλαδικές εξετάσεις
 Υποστήριξη Φοιτητών
 Εκπόνηση εργασιών


  Στατιστικά Προφίλ

  599

ΕΜΦΑΝΙΣΕΙΣ

  49

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ