Ηλέκτρα Καρνάκη

46 Ετών

Καθηγήτρια Γαλλικών με πολυετή εμπειρία

Πανεπιστήμιο του Εξωτερικού (Ευρώπη)  Βιογραφικό (PDF)

  Εκπαίδευση


- Πτυχιούχος Τμήματος Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Πανεπιστημίου Αθηνών με Μεταπτυχιακό Συγκριτικής Λογοτεχνίας Πανεπιστημίου Toulouse-Le Mirail (DEA).

- Έχω παρακολουθήσει σεμινάρια διδακτικής, τα οποία οργανώθηκαν από το Γαλλικό Ινστιτούτο Αθηνών, τον Σύλλογο Καθηγητών Γαλλικής Γλώσσας και CIFOC. Τα σεμινάρια είχαν σκοπό, αφενός την Επιμόρφωση των Καθηγητών Γαλλικής γλώσσας για τα Διπλώματα Delf-Dalf (2008), Sorbonne (2011) και αφετέρου τη μεθοδολογική προσέγγιση της Διδασκαλίας της Γαλλικής Γλώσσας (2006, 2008, 2009).

- Έχω παρακολουθήσει το σεμινάριο "Σύγχρονη Εκπαίδευση Εκπαιδευτών", το οποίο διοργάνωσε η Επιστημονική Ένωση Εκπαίδευσης Ενηλίκων συνολικής διάρκειας 150 ωρών (Μάρτιος - Μάιος 2013). Σκοπός του σεμιναρίου ήταν να παρέχει τις απαιτούμενες γνώσεις για την Εκπαίδευση Ενηλίκων (Τεχνικές και μέθοδοι διδασκαλίας των Ενηλίκων).

- Επιπλέον, φοιτώ στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο το οποίο παρέχει Μεταπτυχιακή Ειδίκευση στη Διδακτική της Γαλλικής Γλώσσας. Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας και της χρήσης των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (Η/Υ).

  Επαγγελματική Εμπειρία


Ασχολούμαι επαγγελματικά με τα Ιδιαίτερα Μαθήματα από το 1999. Επιπλέον είμαι εξετάστρια στη Γαλλική Ακαδημία Αθηνών από το 2008.

Άδεια διδασκαλίας και οικοδιδασκαλίας από το Υπουργείο Παιδείας.

Δυνατότητα μαθημάτων μέσω Skype.

Παρέχονται ταχύρυθμα μαθήματα είτε μέσω Skype, είτε δια ζώσης σε Γιατρούς όλων των ειδικοτήτων, οι οποίοι επιθυμούν να εργαστούν σε γαλλόφωνες χώρες.

Εκπαίδευση Ενηλίκων και διδασκαλία της Ελληνικής ως ξένη γλώσσα σε γαλλόφωνους.

  Εκπαιδευτικές Υπηρεσίες


 Προσωπικές σημειώσεις
 Φροντιστηριακές σημειώσεις
 Χρήση εξωσχολικών βιβλίων
 Συχνά διαγωνίσματα
 Διδασκαλία σε γκρουπ
 Δωρεάν το 1ο μάθημα
 Μαθήματα δημοτικού
 Μαθητές γυμνασίου / λυκείου
 Μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες
 Προετοιμασία για πανελλαδικές εξετάσεις
 Υποστήριξη Φοιτητών
 Εκπόνηση εργασιών


  Στατιστικά Προφίλ

  18998

ΕΜΦΑΝΙΣΕΙΣ

  1567

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ