Ειρήνη Κούρκουλου

34 Ετών

Ιδιαίτερα μαθήματα Αγγλικών

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης  Βιογραφικό (PDF)

  Εκπαίδευση


2002-2006: Πτυχίο Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

2010-2012: Μεταπτυχιακό στη Γενική και Εξειδικευμένη Μετάφραση, Hellenic American Union (HAU).

  Επαγγελματική Εμπειρία


2002-σήμερα: Παράδοση ιδιαιτέρων μαθημάτων σε παιδιά και ενήλικες όλων των επιπέδων.

2011-σήμερα: Εξετάστρια προφορικών στις εξετάσεις MSU.

2004-2012: Καθηγήτρια αγγλικών στα φροντιστήρια AXON, Ευρωγνώση.

  Εκπαιδευτικές Υπηρεσίες


 Προσωπικές σημειώσεις
 Φροντιστηριακές σημειώσεις
 Χρήση εξωσχολικών βιβλίων
 Συχνά διαγωνίσματα
 Διδασκαλία σε γκρουπ
 Δωρεάν το 1ο μάθημα
 Μαθήματα δημοτικού
 Μαθητές γυμνασίου / λυκείου
 Μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες
 Προετοιμασία για πανελλαδικές εξετάσεις
 Υποστήριξη Φοιτητών
 Εκπόνηση εργασιών


  Στατιστικά Προφίλ

  27015

ΕΜΦΑΝΙΣΕΙΣ

  1213

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ