Ειρήνη Καρακουλάκη

28 Ετών

Φιλολογικά - Μελέτη Δημοτικού - Αγγλικά

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης  Βιογραφικό (PDF)

  Εκπαίδευση


- Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στο τμήμα «Φιλολογίας», Α.Π.Θ, Ελλάδα.

- Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών (Master) στο τμήμα «Κλασικής Φιλολογίας και Αρχαίας Ιστορίας» (MA in Classics and Ancient History), University of Bristol, UK.

- Qualified Teacher Status, UK.

- Υποτροφία (Ι.Κ.Υ.), King's College of London, UK.

- Επιμορφωτικό Πρόγραμμα δια βίου Μάθησης διάρκειας 80 ωρών "Αρχαία Ελληνικά και Μέση Εκπαίδευση: Γνωστικό Αντικείμενο και Διδακτικές Προσεγγίσεις", Α.Π.Θ.

- Επιμορφωτικό σεμινάριο Child Protection, UK.

- Εύφημος μνεία 5ου Ετήσιου Ευρωπαϊκού Διαγωνισμού για τη γνώση και κατανόηση της αρχαίας ελληνικής γλώσσας «ΑΙΕΝ ΑΡΙΣΤΕΥΕΙΝ».

- Άριστη Γνώση Αγγλικών (Proficiency και IELTS).

- Καλή Γνώση Ιταλικών (Diploma di lingua Italiana).

- Άριστη Γνώση Η/Υ (International Diploma in IT Skills, Proficiency).

  Επαγγελματική Εμπειρία


- Εργασία ως δασκάλα/καθηγήτρια σε ελληνικό και αγγλικό σχολείο του Ηνωμένου Βασιλείου.

- Εργασία ως καθηγήτρια φιλολογικών μαθημάτων σε φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης.

- Πολυετής εμπειρία με μαθητές Δημοτικού, Γυμνασίου, Λυκείου (φιλολογικά και αγγλικά) και ενήλικες.

  Εκπαιδευτικές Υπηρεσίες


 Προσωπικές σημειώσεις
 Φροντιστηριακές σημειώσεις
 Χρήση εξωσχολικών βιβλίων
 Συχνά διαγωνίσματα
 Διδασκαλία σε γκρουπ
 Δωρεάν το 1ο μάθημα
 Μαθήματα δημοτικού
 Μαθητές γυμνασίου / λυκείου
 Μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες
 Προετοιμασία για πανελλαδικές εξετάσεις
 Υποστήριξη Φοιτητών
 Εκπόνηση εργασιών


  Στατιστικά Προφίλ

  50399

ΕΜΦΑΝΙΣΕΙΣ

  2099

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ