Ειρήνη Μπακάλη

28 Ετών

Ιδιαίτερα Φιλολογικά Μαθήματα

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης  Βιογραφικό (PDF)

  Εκπαίδευση


2008-2013: Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας, Φιλοσοφική Σχολή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ).

2017: Πρόγραμμα Εξειδίκευσης με τίτλο «Επιμόρφωση Εκπαιδευτών Ενηλίκων στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας».

2017: Πρόγραμμα «Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων».

2018: Πιστοποίηση Εκπαιδευτικής Επάρκειας Εκπαιδευτών Ενηλίκων, ΕΟΠΠΕΠ.

  Επαγγελματική Εμπειρία


- Παράδοση ιδιαίτερων μαθημάτων σε μαθητές Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου (2012-2018).

- Διδασκαλία σε φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης.

- Προετοιμασία για Πανελλαδικές εξετάσεις σε μαθητές που προσπαθούν δεύτερη φορά.

  Εκπαιδευτικές Υπηρεσίες


 Προσωπικές σημειώσεις
 Φροντιστηριακές σημειώσεις
 Χρήση εξωσχολικών βιβλίων
 Συχνά διαγωνίσματα
 Διδασκαλία σε γκρουπ
 Δωρεάν το 1ο μάθημα
 Μαθήματα δημοτικού
 Μαθητές γυμνασίου / λυκείου
 Μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες
 Προετοιμασία για πανελλαδικές εξετάσεις
 Υποστήριξη Φοιτητών
 Εκπόνηση εργασιών


  Στατιστικά Προφίλ

  996

ΕΜΦΑΝΙΣΕΙΣ

  100

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ