Ειρήνη Μπακάλη

28 Ετών

Φιλολογικά Μαθήματα - Επιμέλεια Εργασιών

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης  Βιογραφικό (PDF)

  Εκπαίδευση


- Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (2013).

- Πρόγραμμα «Επιμόρφωση Εκπαιδευτών Ενηλίκων στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας» (2017).

- Πρόγραμμα «Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων» (2017).

- Εκπαιδευτική Επάρκεια Εκπαιδευτών Ενηλίκων, ΕΟΠΠΕΠ (2018).

  Επαγγελματική Εμπειρία


- Παράδοση ιδιαίτερων μαθημάτων σε μαθητές Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου.

- Διδασκαλία σε φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης.

- Προετοιμασία για Πανελλαδικές εξετάσεις σε μαθητές που προσπαθούν δεύτερη φορά.

  Εκπαιδευτικές Υπηρεσίες


 Προσωπικές σημειώσεις
 Φροντιστηριακές σημειώσεις
 Χρήση εξωσχολικών βιβλίων
 Συχνά διαγωνίσματα
 Διδασκαλία σε γκρουπ
 Δωρεάν το 1ο μάθημα
 Μαθήματα δημοτικού
 Μαθητές γυμνασίου / λυκείου
 Μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες
 Προετοιμασία για πανελλαδικές εξετάσεις
 Υποστήριξη Φοιτητών
 Εκπόνηση εργασιών


  Στατιστικά Προφίλ

  699

ΕΜΦΑΝΙΣΕΙΣ

  56

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ